AKIBA 뉴스

스키야 × 진격의거인 콜라보 캠페인 개최! 8/21-9/30


Akihabara-Japan Logo


스키야 × 진격의거인 콜라보 캠페인 개최!

2019년8월21일 ~ 9월30일 전국 스키야에서
스키야 × 진격의거인 콜라보 캠페인 개최!

 

◆公式HP
http://shingeki.sukiya.jp/